Ditt köp

Ekonomi

Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Du är lagfaren ägare och betalar inte hyra till någon extern hyresvärd. Det betyder nästan alltid en betydligt lägre månadskostnad, jämfört med att hyra en motsvarande lokal.

Samfällighetsföreningen

Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Genom den bekostas bland annat VA-avgifter, byggnadens fullvärdesförsäkring, yttre skötsel samt ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Månadsavgift per enhet beräknas bli cirka 300 kronor. Samfällighetsföreningen är obelånad.

Steg för steg

1. Intresseanmälan och bokning
2. Beslut och kontrakts­skrivning
3. Slutbetalning och tillträde

Steg 1. Vår första kontakt är alltid förutsättningslös. Hör av dig till oss med dina funderingar och gör en intresseanmälan! Du kan reservera en eller flera enheter utan bindning.

Steg 2. När du beslutat dig så upprättas ett köpekontrakt via vår mäklare. I kontraktet beskrivs köpet och ditt medlemskap i samfälligheten i detalj.

Steg 3. På tillträdesdagen betalas återstående belopp av totalsumman, tillträde sker och du äger nu din egen Bra Lokal!

Fördelar med Bra Lokaler
Hyra BRF
Friköpt BRF
Inga dolda lån
Möjlighet att hyra ut
Möjlighet att sälja
Upplåta panträtt
Får ägas av privatperson
Full frihet att använda ytan
Miljöeffektivt
Lägst månadskostnad
Lagfaren ägare
Prisexempel äga Prisexempel Hyra
Pris 999 000 kr Hyra 4 800 kr/mån
Egen insats (25%) 250 000 kr Fastighetsskatt 120 kr/mån
Banklån (75%) 749 000 kr    
Lånekostnad (kalkylränta 1,7%) 1 062 kr/mån    
Samfällighet 300 kr/mån    
Fastighetsskatt 120 kr/mån    
Skattereduktion -319 kr/mån    
Total månadskostnad 1 163 kr   4 920 kr

Intresseanmälan

Jag vill veta mer om Bra Lokaler. Kontakta mig!