fbpx

Ditt köp

Ekonomi

Varje enhet är en friköpt fastighet som du själv äger. Du är lagfaren ägare och betalar inte hyra till någon extern hyresvärd. Det betyder nästan alltid en betydligt lägre månadskostnad, jämfört med att hyra en motsvarande lokal.

Samfällighetsföreningen

Som köpare är din fastighet en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Genom den bekostas bland annat VA-avgifter, byggnadens fullvärdesförsäkring, yttre skötsel samt ekonomisk förvaltning av gemensamhetsanläggningen. Månadsavgift per enhet beräknas bli cirka 300 kronor. Samfällighetsföreningen är obelånad.

Steg för steg

1. Intresseanmälan och bokning
2. Beslut och kontrakts­skrivning
3. Slutbetalning och tillträde

Steg 1. Vår första kontakt är alltid förutsättningslös. Hör av dig till oss med dina funderingar och gör en intresseanmälan! Du kan reservera en eller flera enheter utan bindning.

Steg 2. När du beslutat dig så upprättas ett köpekontrakt via vår mäklare. I kontraktet beskrivs köpet och ditt medlemskap i samfälligheten i detalj.

Steg 3. På tillträdesdagen betalas återstående belopp av totalsumman, tillträde sker och du äger nu din egen BraLokal!

Fördelar med BraLokaler
Hyra BRF
Friköpt BRF
Inga dolda lån
Möjlighet att hyra ut
Möjlighet att sälja
Upplåta panträtt
Får ägas av privatperson
Full frihet att använda ytan
Miljöeffektivt
Lägst månadskostnad
Lagfaren ägare
Prisexempel äga Prisexempel Hyra
Pris 1 299 000 kr Hyra 6 000 kr/mån
Egen insats (25%) 324 750 kr Fastighetsskatt 120 kr/mån
Banklån (75%) 974 250 kr    
Lånekostnad (kalkylränta 5%) 4 059 kr/mån    
Samfällighet 300 kr/mån    
Fastighetsskatt 120 kr/mån    
Skattereduktion -1 218 kr/mån    
Total månadskostnad 3 261 kr/mån   6 120 kr

Intresseanmälan

Jag vill veta mer om BraLokaler. Kontakta mig!